Vi gjentar suksessen! Nytt 8- ukers kurs mindfulness oppstart april 2015

Vi er vel alle enige om at trening og et sunt variert kosthold gir gode helseeffekter. Men hva med å trene hjernen?

Mindfulness er bevisst oppmerksomhetstrening som styrker din evne til å være våken og tilstede i ditt eget liv. Et svært effektivt verktøy til selvledelse og ledelse.


”For å lede andre må du kunne lede deg selv.” – Ivar Vehler


Fyll ut påmelding av skjema HER.

Forskning gjennom mange år har vist at oppmerksomhetstrening virker stressreduserende. Stress er en bra ting, og holder oss i live. Stress er utviklet gjennom evolusjonen, og kan skjerpe våre prestasjoner i krevende situasjoner. Aktivert stress over lengre tid kan derimot være helseskadelig. Oppmerksomheten er ofte splittet, grubling om hva som har skjedd i fortid og bekymring om en framtid. Hva som faktisk foregår i øyeblikket er vanskelig å observere når tankene hopper fra det ene til det andre i en voldsom hastighet. Hjernen evner ikke å skille mellom tanker og virkelige trusler. Dette kan forårsake stressaktivering. Mindfulness lærer å la tankene passere på en fornuftig måte. Fokusere bevisst oppmerksomhet på  det som skjer i øyeblikket bidrar til at nervesystemet kan roe seg, som i seg selv virker stressreduserende.


“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change.” — Charles Darwin


Studier viser at effekten av mindfulness kommer ved praktisering over tid, på lik linje med all annen trening. Skal du bli god, krever det både trening og tålmodighet!

Ved hjelp av noen få, enkle, konkrete og virkningsfulle verktøy lærer du å håndtere komplekse og stressfylte situasjoner, tanker og følelser på en hensiktsmessig måte som ivaretar deg selv og de rundt deg.

Mindfulness er skreddersydd for deg som ønsker økt:

  • tilstedeværelse
  • konsentrasjon
  • oppmerksomhet
  • hukommelse
  • kommunikasjon og relasjonsferdigheter
  • prestasjonsevne
  • arbeids- og livsglede
  • mindfulness virker både stressreduserende og stressmestrende

Mindfulness er en konkret metode som gir deg forbedret fokus, mentalt overskudd og lavere stressnivå. Forebygg utbrenthet og helseplager gjennom bevisst oppmerksomhet i hverdagen. Med mindfulness unngår du kappløp med tiden, dårlig samvittighet, og lange gjøremåls-lister. Lær å tren din oppmerksomhet bevisst gjennom dagens mange gjøremål.

Teknikkene er klare, enkle og uhyre effektive til daglig bruk. Kurset vil gi ny innsikt og kunnskap om metoden, som forbedrer din evne til å se ting i nytt perspektiv, forsterker din arbeidsglede og øker prestasjon i krevende situasjoner.

Totalt 8 kurskvelder fordelt utover høsten for mest effekt og implementering av teknikkene og økt forståelse:


Pris: 2900 kr
20% studentrabatt: kr 2320,-
Dato kurskvelder: 8, 15, 22, 29 april og 6, 13, 20, 27 mai
Klokkeslett: 18:00- 19:30 (kan forekomme at vi holder på til klokken 20:00)
Adresse: Rosenborg skole, Trondheim


Oppfordring til deltaker: praktisere mellom samlingene.

Du kan lese om hva  mindfulness er HER og besøk gjerne min hjemmeside Mindful Life.

Kurset vil gi ny innsikt og kunnskap om metoden, som forbedrer din evne til å se ting i nytt perspektiv, forsterker din arbeidsglede og øker prestasjon i krevende situasjoner.

Fyll ut påmelding av skjema HER.

Når innbetaling er registrert, mottas bekreftelse om kursplass og annen nødvendig informasjon på e-post.