Mindfulness

Kurs i oppmerksomhetstrening (OT) / mindfulness Trondheim

Nytt kurs i april 2014. Trykk HER for å lese mere og påmelding kurs
Kontakt meg gjerne på e-post: elin@elinlarsen.net om du har noen spørsmål.

Elin mindfulness

Jeg har erfart gjennom utdannelse, kurs og egen praktisering at OT/ mindfulness er svært virkningsfullt og at det fungerer. Effekten kommer ved praktisering, og jeg kan garantere endring til alle som praktiserer over tid!

Hvorfor skiller mindfulness seg ut blant alle andre tilbud

Tilnærmingen er konkret, praktisk, få øvelser, tydelig og lettforståelig. Den passer for alle type mennesker uavhengig bakgrunn, yrke eller sosial status. Studier viser og dokumenterer at mindfulness har effekt ved praktisering over tid.

Hva er oppmerksomhetstrening/ mindfulness

Mindfulness er bevisst oppmerksomt nærvær. En årvåken tilstedeværelse i øyeblikket (nuet), som gjør deg oppmerksom på det som skjer. Ved hjelp av noen få, enkle og konkrete teknikker trenes hjernen til «indre lederskap».

OT/Mindfulness gir deg fleksibilitet til å håndtere en krevende og omskiftelig hverdag preget av høyt tempo, krav, forventninger fra andre og til deg selv.  Mindfulness øker din grad av tilstedeværelse i situasjoner, og du er bevisst egne tanker, følelser, reaksjoner og handlinger. OT/ mindfulness hjelper deg til å ta gode beslutninger og valg på jobb og privat. Der du tidligere ville ha blitt «overmannet» av tanker og følelser vil praktisering av mindfulness resultere til å velge å reagere konstruktivt, som er nyttig både for deg selv og omgivelsene.

Sitat Ivar

Vi mennesker bruker mye av vår mentale kapasitet til å tenke om hva som kan skje i fremtiden og om hva som har skjedd i fortiden. Dette er forestillinger som befinner seg utenfor nuet. Den mentale kapasiteten vi bruker til å tenke på fortiden, og forestille oss fremtiden reduserer kapasiteten vår til å være våkne og oppmerksomme på det som skjer her og nå.

Marit Bjørgen og Petter Northug er maks tilstede i hvert skøytetak i skisporet. De kan ikke bekymre seg for morgendagen. De vet at denne type mental aktivitet krever energi! Marit og Petter går for gull og det krever fullt fokus og 100% oppmerksomhet på det som skjer- i nuet. Toppidrettsutøvere er trent til å være oppmerksomme, og er svært bevisst på hva de velger å fokuserer på! Noe som viser seg å gi særdeles gode resultater. Ønsker du bedre resultater for ditt liv!

OT/ mindfulness er like nyttig og viktig i hverdagen. Tilnærmingen gir glimrende resultater til selvledelse. Årvåken oppmerksomhet i nuet, tilstedeværelse og konsentrasjon gir mennesket mulighet til å foreta bedre valg og beslutninger, evne til å se ting «klart» uten å ha behov for å sette merkelapp «godt eller dårlig». Reduserer uro og stress, som gir bedre yteevne og livskvalitet. Har du lyst til å trene din hjerne til å bli oppmerksom, ta bevisste valg for deg selv!
Alle vet at resultater fra fysisk aktivitet kommer fra trening. Det samme gjelder oppmerksomhetstrening/ mindfulness. Jevnlig praktisering over tid gir effekt og endring.

I oktober arrangerer jeg et OT/ mindfulnesskurs i en tidsperiode over 8 uker, totalt 4 kurskvelder. Jeg har et krav til deltaker: Daglig praktisering minimum 20 minutter.

oppmerksomhetstrening- mindfulness

For påmelding kurs trykk HER.